Protestantse Kerk Nederland

De Protestantse Kerk Nederland is best aanwezig in Randwijk, daarom leek het mij leuk hier ook een pagina op mijn blog aan te wijden. Een stukje geschiedenis van de Protestantse Kerk Nederland. De Protestantse Kerk Nederland is het grootste kerkgemeenschap in Nederland en bestaat eigenlijk uit 3 gemeenschappen die in 2004 samengegaan zijn. Dit waren de de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde kerk en de Evangelisch-lutherse kerk. Het ledenaantal van de meeste kerken loopt geleidelijk af in Nederland. Dit komt aan de ene kant door het overlijden van oudere leden, en aan de andere kant omdat er te weinig jonge leden bijkomen. Gemiddeld daalt het ledental met zo’n 2.5% per jaar. De fusie van de 3 voorheen genoemde kerken was overigens geen eenvoudige. De gesprekken hierover hebben namelijk zo’n 40 jaar in beslag genomen, geen eenvoudige klus dus. Toen de fusie uiteindelijk ondertekend werd was dit groot nieuws in Nederland, en de toenmalige koningin Beatrix was hier zelfs bij. Na de fusie behielden de individuele kerken nog een hoop vrijheid. Zo konden zij zelf beslissen of ze apart wilde blijven opereren en samenkomen, of dat ze dat van nu af aan samen met de andere kerken wilden doen. Er waren ook tegenstanders van de fusie met name van de gereformeerde kerken. Zij konden zich lang niet altijd vinden in de ideeën van de andere kerken. Sommige leden hiervan zijn dan ook niet meegegaan in de fusie. Het belangrijkste is uiteindelijk dat je je kunt vinden in de ideeën van je kerk natuurlijk. Voor een stille bewonderaar zoals ik zijn het vooral de fraaie kerkelijke gebouwen in Randwijk die ik interessant vindt. Als je in de buurt bent is het zeker de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen.