Geschiedenis Randwijk in de Romeinse tijd

De geschiedenis Randwijk is voor veel mensen niet bekend, maar er bestaat een hele een rijke historie die terug gaat tot de Romeinse tijd. Tegenwoordig wordt gedacht dat het Centrum Randwijk één van de Noordelijkste punten van het oude Romeinse Rijk was. Daarom vermoeden de wetenschappers ook dat er diep onder de grond nog een aantal Romeinen begraven moeten liggen. De reden dat de geschiedenis Randwijk verbonden is met de Romeinen is omdat dit voor hen strategisch gezien een zeer geschikte plek was om zich te vestigen. Vanuit Randwijk kun je namelijk vanaf een uitkijktoren 2 dalen makkelijk overzien. Dat is natuurlijk ideaal om overzicht te houden, en zo om eventuele vijandige troepen die het Romeinse Rijk wilden binnendringen of veroveren tijdig te bestrijden. Na de val van het Romeinse Rijk werd Randwijk bewoond door de Bataven. Maar ook de Salische Franken en de Saksen hebben in het Randwijk van de Romeinen gewoond. Dit blijkt onder andere uit allerlei geschriften van deze volkeren die in de loop der tijd door archeologen en geschiedkundige werden teruggevonden.

De geschiedenis randwijk is sterk verbonden met de Romeinen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *